Richtlijn 2003/53/EG

Wanneer cement met water reageert, bijvoorbeeld bij het maken van beton of mortel, of wanneer cement vochtig wordt, ontstaat een sterk alkalisch milieu. Het contact met de huid of ogen kan leiden tot irritaties of brandwonden. Portland-cement kan daarnaast ook sporen van het oplosbare Chromaat (VI)-zout bevatten. Dit Chromaat is dan ook de oorzaak het zgn. “bouwvakkers eczeem”.

Cementen en cementhoudende producten worden in twee categorieën verdeeld.

  • Chromaatarm: < 2 ppm oplosbaar Chromaat (Keurmerk GISCODE ZP 1)
  • Niet chromaatarm: > 2 ppm oplosbaar Chromaat

Volgens de richtlijn 2003/53/EG moet men chromaatarme producten toepassen en is het gebruik van chromaathoudende producten verboden.

Alle cementhoudende producten van UZIN zijn chromaatarm en voldoen aan het keurmerk GISCODE ZP 1.