Overzicht productekens


De ecoTec-producten maken een complete systeemopbouw met zeer emissiearme en EMICODE EC 1 Plus gekenmerkte producten mogelijk. Producten met het ecoTecteken zijn bovendien geurneutraal en vrij van oplosmiddelen, en bieden daarmee de garantie voor een behaaglijk leefklimaat.

 

 

Producten die het EMICODE label hebben zijn oplosmiddelvrij en zeer emissiearm.
Producten met EMICODE EC 1 resp. de hogere klasse EC 1 PLUS bieden de grootst mogelijke bescherming tegen belastingen door ruimtelucht na de verwerking, en zijn daarom de beste en belangrijkste voorwaarde voor een behaaglijke, gezonde lucht in de kamer.

 

 

Producten die met de Flexmortel-richtlijn (ook Flexmortel-ruit genoemd) zijn gekenmerkt, worden flexibel genoemd, als ze de C-2-criteria van DIN EN 12004 vervullen. Dat wil zeggen dat hoe ze ook worden opgeslagen, ze een hechtsterkte van ≥ 1,0 N/mm² bereiken en volgens DIN EN 12002 een vervorming van ≥ 2,5 mm wordt gemeten.

Flexmortels onderscheiden zich daardoor, dat ze begrensde vervormingen van de
ondergrond kunnen compenseren. Als er rekening moet worden gehouden met een aanzienlijke vervorming van de ondergrond, dan kan een ontkoppeling van de bedekking vereist zijn.

 

 

Bouwproducten die het CE-teken dragen, werden door een erkend testinstituut gecontroleerd, zijn veilig en komen overeen met de eisen van Europese normen. Zo zijn bijvoorbeeld tegellijmmortels genormeerd volgens DIN EN 12004. Ze dragen op de verpakking het CE-teken en beschrijven in uitleg de eigenschappen van het product.

Elk product dat op de verpakking gekenmerkt is met het CE-teken, bezit een eenduidig op het product betrekking hebbend nummer in het CE-blok met uitleg van de eigenschappen van het product. In de uitleg over de prestaties van het product worden de wezenlijke technische eigenschappen van het product beschreven. De prestatieverklaringen hebben betrekking op specifieke producten. Deze staan op de homepage www.codex-x.be en kunnen daar bekeken en gedownload worden.