GISCODE

GISCODE is een in 1993 tussen fabrikanten en bouw-beroepsorganisaties (GISBAU) overeengekomen, vrijwillig classificatiesysteem voor het onderscheiden van productgroepen met bepaalde gemeenschappelijke risicokenmerken. Dit is uitsluitend gericht op wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer en heeft grotendeels betrekking op de 4 productcategorieën van TRGS 610.GISCODE omvat momenteel voorstrijken, vloerbedekking- en parketlijm, epoxyhars en cementhoudende producten.

GISCODE    
D 1 Oplosmiddelvrije Dispersie lijmen/voorstrijken
D 2 Oplosmiddelarme Dispersie lijmen/voorstrijken, vrij van aromaten
D 3 Oplosmiddelarme Dispersie lijmen/voorstrijken, vrij van tolueen
D 4 Oplosmiddelarme Dispersie lijmen/voorstrijken, tolueenhoudend
D 5 Oplosmiddelhoudende Dispersie lijmen/voorstrijken, vrij van aromaten
D 6 Oplosmiddelhoudende Dispersie lijmen/voorstrijken, vrij van tolueen
D 7 Oplosmiddelhoudende Dispersie lijmen/voorstrijken, tolueenhoudend
     
S 1 Sterk oplosmiddelhoudende Lijmen/voorstrijken, vrij van aromaten en methanol
S 2 Sterk oplosmiddelhoudende Lijmen/voorstrijken, vrij van tolueen en methanol
S 3 Sterk oplosmiddelhoudende Lijmen/voorstrijken, vrij van aromaten
S 4 Sterk oplosmiddelhoudende Lijmen/voorstrijken, vrij van methanol
S 5 Sterk oplosmiddelhoudende Lijmen/voorstrijken, vrij van tolueen en methanolhoudend
S 6 Sterk oplosmiddelhoudende Lijmen/voorstrijken, tolueenhoudend
     
RS 10   Bouwstoffen, methoxysilaanhoudend
     
RE 0 Oplosmiddelvrije Epoxyhars-dispersie
RE 1 Oplosmiddelvrije Epoxyhars lijmen/voorstrijken
RE 2 Oplosmiddelarme Epoxyhars lijmen/voorstrijken
RE 2,5 Oplosmiddelarme Epoxyhars producten
RE 3 Oplosmiddelhoudende Epoxyhars lijmen/voorstrijken
     
RU 1 Oplosmiddelvrije Polyurethaan lijmen/voorstrijken
RU 2 Oplosmiddelarme Polyurethaan lijmen/voorstrijken
RU 3 Oplosmiddelhoudende Polyurethaan lijmen/voorstrijken
RU 4 Sterk oplosmiddelhoudende Polyurethaan lijmen/voorstrijken
     
CP 1   Egalisatiemiddel op calciumsulfaatbasis
     
ZP 1 Chromaatarm Cementhoudende producten
ZP 2 Niet chromaatarm Cementhoudende producten

Bron: http://www.gisbau.de/giscodes/Liste/GRUPPE_1.htm

De classificatie volgens GISCODE, bijv. op verpakkingsetiketten, productinformatie- en veiligheidsinformatiebladen, wordt door alle bedrijven die lid zijn van het “Industrieverband Klebstoffe e. V.” vrijwillig gerealiseerd. Voor alle GISCODE-productgroepen is de productgroepinformatie en een exemplaar van de gebruiksaanwijzing verkrijgbaar.