EMICODE

Ook zogenaamde "oplosmiddelvrije" producten kunnen nog geringe hoeveelheden zeer vluchtige stoffen bevatten die geleidelijk in de buitenlucht vrijkomen (VOS-emissies) en daar vervolgens te detecteren zijn.

Voorbeeld: terpenen uit boomharsen die gebruikt worden voor de beginhechting. De concentraties van deze stoffen zijn in de regel uiterst gering. Wanneer er normaal wordt geventileerd zijn deze, totaal onschadelijk.

Om een betrouwbare beschrijving te kunnen geven van het emissiegedrag van producten, is in 1997 door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe und Bauprodukte) het classificatiesysteem EMICODE ingevoerd.

EMICODE is op basis van de strikt omschreven GEV-testmethode (emissietestkamer) en de GEV-classificatie criteria in de volgende emissieklassen in te delen:

  • EMICODE EC1 PLUS        : Zeer emissie-arm PLUS
  • EMICODE EC1                   : Zeer emissie-arm
  • EMICODE EC2                   : Emissie-arm
  • EMICODE EC3                   : Niet emissie-arm

De TVOC-grenswaarden na 28 dagen voor deze klassen zijn als volgt omschreven: status 07/10

µg/m³ na 3 dagen TVOC na 28 dagen TVOC / TSVOC
EC 1 PLUS ≤750 ≤60 / 40
EC 1 ≤1000 ≤100 / 50
EC 2 ≤3000 ≤300 / 100

TVOC = Total volatile organic compounds  = Totaal Vluchtige Organische Stoffen
TSVOC= Total semi-volatile organic compound = Totaal semi-vluchtige organische stoffen


Bron: classificatie volgens GEV

Wat is EC 1R? Deze classificatie komen we tegen binnen de EC 1-norm als een product reactief is of als het een gevaarlijke stof is.